TARTARIC rasmic acid

اسید راسمیک (HOH ۲ (COOH) ۲ O ۴ H ۲ C): ماده جامد بلوری، قابل انحلال در آب، با نقطه ذوب c° ۲۰۶ که در تحلیل مواد آلی بکار می‌رود. نام دیگر آن اسید تارتاریک غیرفعال می‌باشد