CITRIC ACID MONO HYDRATE

اسيد سيتريک 

اسيد سيتريک   ( Citric Acid  ) يا جوهر ليمو يکي از اسيدهاي آلي است که در ليموترش و پرتقال وجود دارد. يکي از عمده ترين روش هاي توليد آن بيوتکنولوژي با استفاده از قارچ آسپرژيلوس نايجر ميباشد .

اسيد سيتريک در صنايع نوشابه ، آبميوه ، آرايشي و بهداشتي و داروئي ... استفاده ميگردد و علاوه بر طعم دهندگي باعث تنظيم PH     نيز ميشود .

اسيد سيتريک در دو نوع مونوهيدرات ( آبدار ) و آن هيدروس ( خشک ) بصورت پودر کريستال توليد شده و عموما در کيسه هاي کاغدي چند لايه بسته بندي ميگردد