قندها
گلوتن
ساخارین
لاکتوز
دکستروز
گلوکز
پکتین
سوربیتول
اسپارتام
ساکاروز

قندها در رژيم غذايي ورزشکاران نقش مهمي را ايفا مي کنند. از مهمترين نقشي که اين مواد در بدن بازي مي کنند، مي توان به سوخته شدن و توليد انرژي در بدن اشاره کرد. ميزان نياز افراد مختلف به انرژي، متفاوت است اما در يک کلام مي توان گفت که نياز ورزشکاران به انرژي و نياز آنها به قندها بسيار بسيار بيشتر از افراد معمولي است.

براي تخمين ميزان نياز روزانه بدن به انرژي، بايد متغيير هاي گوناگون را ارزيابي کرد. اين متغيرها در جدولي که بعدا آن را مشاهده خواهيد کرد آورده شده است.

از ديگر تاثيرات مهم اين مواد در بدن مي توان به تاثيرات آن بر روي پروتئين ها اشاره کرد. با مصرف قند کافي اين امکان در بدن شما فراهم مي گردد تا تمامي پروتئين مصرفي شما به سمت و سوي فرايند عضله سازي هدايت شده و از سوخته شدن اين ماده با ارزش غذايي جلوگيري شود. در صورتي که بدن شما مقادير کافي قند در رژيم روزانه غذايي دريافت نکند، براي تامين انرژي موزد نياز، ناگزير از سوزاندن و آزاد کردن انرژي موجود در اين ماده با ارزش غذايي(پروتئين) خواهد بود.

از ديگر نقشهاي قندها در بدن مي توان به نقش آنها در کارکرد صحيح سيستم عصبي مرکزي بدن اشاره کرد. مغز انسان گليکوژن موجود در خون را به عنوان غذاي اصلي خود مصرف مي کند. برخلاف عضلات و کبد، مغز آدمي منبع ذخيره اي براي گليکوژن ندارد. از همين رو مي توان گفت که در دسترس بودن دائمي گليکوژن در خون، براي مغز و در نتيجه براي حيات انسان ضروري و سرنوشت ساز است.

مصرف مداوم و معقول قند در رژيم غذايي، شما را از خطر بروز هيپيوگليسمي و يا افت ميزان قند خون محافظت مي کند. از علايم افت قند خون مي توان به احساس گرسنگي شديد، سرگيجه، ضعف و خستگي اشاره کرد.