021 77539198 77531480 77500618

بسپار ليا (مسئوليت محدود)

نام شرکت

آقاي دهدشتيان

نام مدیرعامل

توليد رنگ در صنعت چرم, كفش, خودرو و نساجي

نوع فعالیت

خيابان دكتر شريعتي, نبش بوشهر, پلاک265 طبقه اولتهران

آدرس

021 - 77539198   77531480   77500618

تلفن

www.basparlia.com

وب سایت